Nieuwe gebruiker

  • Minimaal 8 tekens
  • Hoofdletters en kleine letters en ten minste één speciaal teken
  • Minimaal één cijfer

Privacybeleid

1. Algemeen

Dit elektronische kandidaatvolgsysteem ‘Visma EasyCruit’ wordt beheerd door JADOS.

Alle persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum, geslacht, en nationaliteit) met inbegrip van, de in de sollicitatiebijlagen opgenomen persoonsgegevens (hierna "gegevens") die u aan ons via het sollicitatieformulier beschikbaar stelt is samengesteld door JADOS met als doel het verwerken van jouw sollicitatie. Bijzondere persoonlijke gegevens (dwz gegevens over de ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid) worden niet verzameld tenzij dit wettelijk verplicht is of dit relevant is voor de goede uitvoering van de functie.

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor andere gerelateerde vacatures binnen JADOS. Verantwoordelijk voor jouw gegevens in deze zaak is JADOS.

2. Gegevensopslag
Jouw gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang via gecodeerde verzending, versleutelde opslag, een rol- en autorisatieconcept, een concept voor gegevensbescherming en fysieke beveiliging voor de servers.

3. Gegevenstoegang
Voor een goede werking hebben geselecteerde JADOS-medewerkers toegang tot jouw gegevens. Als onderdeel van de exploitatie en het onderhoud van dit elektronische kandidaatvolgsysteem stelt JADOS ook externe dienstverleners toegang ter beschikking. Dit zijn Visma Software B.V. (en hun dochterondernemingen), in Nederland, Amazon Web Services (AWS), in Ierland, Service Cloud in de Verenigde Staten en Textkernel in Nederland.

Sommige van onze serviceproviders bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als binnen de Europese Economische Ruimte. Het gebruik van dergelijke serviceproviders vindt alleen plaats als aan de noodzakelijke gegevensbeschermingsvereisten volgens de Nederlandse en Europese gegevensbeschermingswetgeving is voldaan. AWS en Service Cloud zijn gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Doordat AWS en Service Cloud voldoen aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen. Voor deze uitwisseling is een getekende verwerkersovereenkomst overeengekomen.

4. Recht op het verwijderen van gegevens
Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens te blokkeren of te verwijderen, om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens of om onjuiste gegevens te corrigeren. Na het afronden van de sollicitatieprocedure worden jouw gegevens tot 6 maanden na afhandeling bewaard, jouw gegevens kunnen dan voor andere gerelateerde vacatures binnen JADOS gebruikt worden. Als toekomstige gewijzigde wettelijke vereisten een wijziging van de bewaarperiode vereisen, zal dit zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast aan het gewijzigde reglement.

5. Contactgegevens
Je kunt op de volgende manier contact met ons opnemen om jouw gegevens te laten wijzigen / verwijderen: hr@jados.nl

Privacyverklaring
Om door te kunnen gaan met jouw sollicitatie, moet je akkoord gaan met de bovenstaande punten. Je kunt deze privacyverklaring op elk moment intrekken via het hierboven vermelde e-mailadres / contactgegevens.

1. Ik ga akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn persoonlijke gegevens die worden beschreven in de "Informatie over de verwerking van persoonsgegevens".

2. Als ik in mijn aanvraag bijzondere categorieën persoonsgegevens worden gevraagd (evenals informatie vervat in de door mij toegevoegde bijlagen) ben ik het hierbij uitdrukkelijk eens dat deze gegevens precies zullen worden behandeld zoals beschreven in de "Informatie over de verwerking van persoonsgegevens”.

Door "Privacy Statement accepteren?" aan te vinken stem je in met de bovenstaande punten. Jouw toestemming voorzien van een datum/tijdstempel wordt opgeslagen.

  Privacy Statement accepteren *